Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

agzzz
Szukam świata w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę
gdzie szewc
chodzi w butach
gdzie jak cię widzą
to dzień dobry
szukam świata w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem
— Borszewicz
Reposted fromzenibyja zenibyja viaabsolem absolem
agzzz
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
agzzz
6065 2436
Reposted fromlaters laters viadoubleespresso doubleespresso
agzzz
Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'
7017 be67 500
Reposted fromabsolem absolem
agzzz
7987 bbc8
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viaabsolem absolem
agzzz
Ze wszystkich stron słyszę tylko: życie to walka, silny zwycięża słabszego. To jest prawo natury. Trzeba się starać, by wyrosły nam rogi i kopyta, żelazny pancerz, bo słabi nikomu się na nic nie zdadzą. Wszędzie tylko łokcie, łokcie i łokcie.
— Swietłana Aleksijewicz – Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka
Reposted fromnyaako nyaako viaabsolem absolem
agzzz
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— O sobie samej Chylińska (Chylińska)
Reposted fromzabka zabka viaabsolem absolem
agzzz
Ludzie sukcesu mają siłę robienia rzeczy, na które nie mają ochoty. Czyli, że zamiast brać windę, zawsze cisną schodami do góry. Nikomu się nie chce wstawać rano razem z kogutami – serio – ale są wśród nas ludzie, którzy znajdują w sobie siłę, żeby to czynić i mimo podkrążonych oczu podbijać świat. Każde przełamanie wewnętrznego oporu, przekroczenie własnej granicy buduje w nas moc do działania i zwiększa wiarę we własne możliwości.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaabsolem absolem
agzzz
Nie czuj przykrości z powodu kogoś, kto dał sobie z Tobą spokój. To jemu powinno być przykro, bo olał kogoś na kogo mógł liczyć w każdej sytuacji.
— .
Reposted fromniewychowana niewychowana viadredziara dredziara
agzzz
mała
ty się nie rozpadaj
już i tak jest ciebie za mało
Reposted fromnothingwrong nothingwrong viadredziara dredziara
agzzz
Pod koniec dnia, pod koniec roku, spójrz wstecz i pomyśl sobie: było różnie.
Bywało źle. Bywało może nie tak znowu najgorzej?
Chyba dałam radę. Chyba dałem radę.
Żyję. Nie zawiodłem przesadnie najbliższych. Nadal utrzymuję się na powierzchni.
Pomogłam.
Zadzwoniłem.
To proste rzeczy, ale to z prostych rzeczy złożona jest codzienność.
I gdy codzienność wywołuje w Twojej głowie spokój, to wtedy żadne „jutro” nie jest straszne.
Właśnie takiego „wczoraj” Ci życzę.
https://andrzejtucholski.pl/2016/jak-dobrze-zakonczyc-rok/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaabsolem absolem
agzzz
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromcorvax corvax viaabsolem absolem
agzzz
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted frombylejaka bylejaka viahasandra hasandra
agzzz
8106 a510
Reposted fromlaters laters viahasandra hasandra
agzzz
5303 621b 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viahasandra hasandra
agzzz
"date a boy who tells you you’re his favorite person in the whole entire world"
Reposted fromnyaako nyaako viahasandra hasandra
agzzz
9123 b165
Reposted frommessinhead messinhead viahasandra hasandra
agzzz
Czemu jeszcze chodzisz mi po głowię? Skoro byłem dla Ciebie w najlepszym wypadku chwilową zachcianką. W najgorszym, dodatkiem do łóżka.
— czego ja żaluje?
Reposted fromPoranny Poranny viahasandra hasandra
agzzz
6062 a3d8 500
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaabsolem absolem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl