Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2015

agzzz
7549 8d6f
Reposted frommalusiaa malusiaa viahasandra hasandra
agzzz
6377 ecd1
Reposted fromwetryagain wetryagain viadredziara dredziara

February 18 2015

agzzz
6860 8f73
Sad but true.
Reposted frompiehus piehus viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
agzzz
4507 8672
agzzz
1280 41ea
Reposted frommetadon metadon vianikotyna nikotyna
agzzz
Odłożyła słuchawkę. Już nie zadzwoni, pomyślałem. Najlepsza z kobiet, jakie w życiu spotkałem, a ja przejebałem sprawę. Zasługuję na klęskę, zasługuję na samotną śmierć w domu wariatów.
— Charles Bukowski
agzzz
2709 23b3
Reposted fromiamstrong iamstrong
agzzz
0523 5d5a 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viazniszcze zniszcze
agzzz
   
agzzz
czasami przez 'nic' ludzie nie śpią po nocach...
Reposted fromjestjuzzapozno jestjuzzapozno viazniszcze zniszcze
Jeżeli chcemy, aby dziecko było naprawdę szczere, musimy najpierw dać mu do zrozumienia, że uszanujemy to, co powie. Nie będzie wtedy zmuszone szukać usprawiedliwień ani wymawiać się niewiedzą lub brakiem zdolności. Pewne naszej dobrej woli chętnie powiadomi nas (i siebie także) o tym, co dzieje się w jego głowie.
— Bruno Bettelheim, “Wystarczająco dobrzy rodzice”
Reposted fromkonrad konrad viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
agzzz
Uwielbiam słyszeć "jesteś moja". Uwielbiam, kiedy z taką lubością to podkreślasz jednocześnie przyciągając mnie do siebie. To takie niesamowite: należeć do kogoś, być przez kogoś chcianym, być dla kogoś tak ważnym, że nie mógłby już bez Ciebie zasnąć.
— Marta Kostrzyńska
agzzz
W każdej kobiecie jest piękno do odkrycia.
W każdej kobiecie.
Ponieważ ona nosi w sobie obraz Boga. Nie musi piękna wyczarowywać, zdobywać w salonie kosmetycznym, przechodzić operacji plastycznych, wszczepiać implantów biustu. Nie, piękno jest czymś, co zostało dane każdej kobiecie przy jej stworzeniu.
— Stasi Eldredge, "Urzekająca. Odkrywanie tajemnicy kobiecej duszy"
Reposted fromcudoku cudoku viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
agzzz
2130 d231
Reposted fromwhatu whatu viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
agzzz
agzzz
0789 9de5 500
Reposted frommaeve maeve viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
agzzz
agzzz
agzzz
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać (nie tylko w Walentynki) jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
— 8ipol.com
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl