Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2017

agzzz
1291 38f4 500
agzzz
Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Lęk wypełnia nasze życie jak powietrze, zagęszcza je, poruszamy się po nim, pływamy w nim, brodzimy w nim po kolana. [...] Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk - O lęku
agzzz
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viadredziara dredziara
To, co rodzice nazywają wychowaniem, nie przynosi żadnego efektu wychowawczego. Ich słowa wpadają dzieciom jednym uchem, a wypadają drugim. Wychowanie dzieci dokonuje się, jeśli można tak powiedzieć, między wierszami. Jak dzieci uczą się radzić sobie z konfliktami? No właśnie, obserwują, jak dorośli to robią. Nic nie pomogą napomnienia, że należy ze sobą rozmawiać grzecznie, skoro oni sami obrzucają się wyzwiskami. Dzieci nie robią tego, co im mówimy, one robią to, co my robimy.
— Jesper Juul
Reposted fromkonrad konrad viapeasorela peasorela
agzzz
1702 5c67
Reposted fromkittey kittey viaNoemiJustine NoemiJustine
agzzz
Każdy z nas stracił kogoś, kto powinien być teraz obok.
Reposted fromiamstrong iamstrong
2093 516c 500
Reposted fromfreakish freakish viaNoemiJustine NoemiJustine
agzzz
5411 73fc 500
Reposted frommonam monam viadoubleespresso doubleespresso
agzzz
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viadoubleespresso doubleespresso
agzzz
To tak,  jakbyś miał głęboko w sobie coś, co sprawia, że nie czujesz się godny pokochania.
— Dexter
Reposted fromLittleJack LittleJack viadredziara dredziara
agzzz
5252 d257 500
Reposted fromikari ikari viaabsolem absolem

March 09 2015

agzzz
7549 8d6f
Reposted frommalusiaa malusiaa viahasandra hasandra
agzzz
6377 ecd1
Reposted fromwetryagain wetryagain viadredziara dredziara

February 18 2015

agzzz
6860 8f73
Sad but true.
Reposted frompiehus piehus viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
agzzz
4507 8672
agzzz
1280 41ea
Reposted fromefekt-uboczny efekt-uboczny vianikotyna nikotyna
agzzz
Odłożyła słuchawkę. Już nie zadzwoni, pomyślałem. Najlepsza z kobiet, jakie w życiu spotkałem, a ja przejebałem sprawę. Zasługuję na klęskę, zasługuję na samotną śmierć w domu wariatów.
— Charles Bukowski
agzzz
2709 23b3
Reposted fromiamstrong iamstrong
agzzz
0523 5d5a 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viazniszcze zniszcze
agzzz
   
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl